Atebion Celf Delwedd Premiwm AI ar gyfer Ymwelwyr Am Ddim

Gwella'ch neges destun gydag Arddull penodol i gyflawni canlyniadau mwy personol ac unigryw. Dewiswch o'n rhestr gynyddol o Arddulliau, gan gynnwys anime, ffotorealaeth, cartwnau, paentiadau, a llawer o rai eraill.

Datgloi'r rhyfeddol gyda'n Atebion Celf Delwedd Premiwm AI, lle mae arloesedd yn cwrdd â hygyrchedd! 🌟 Ymgollwch mewn byd o ryfeddodau gweledol wedi'u teilwra ar gyfer y connoisseur ynoch chi, i gyd wedi'u crefftio gan hud deallusrwydd artiffisial. 🎨✨ Codwch eich creadigrwydd heb y gost - mae ein Ymwelwyr Arbennig Am Ddim yn rhoi mynediad unigryw i chi i ddisgleirdeb celf delwedd AI premiwm. Trawsnewidiwch eiliadau cyffredin yn gampweithiau a gadewch i gynfas eich dychymyg wybod dim terfyn. 🚀 Camwch i fyd rhagoriaeth artistig, lle mae pob ymwelydd yn VIP, ac ysbrydoliaeth yn gwybod dim pris. 🖼️✨ Mwynhewch yr hynod, am ddim!

case
case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail

Cynyddu Gwerthiant gyda Chyfres Gynhwysfawr o Offer Golygu Delwedd wedi'u Teilwra ar gyfer Busnesau E-Fasnach

Gwella gwerthiant, swyno cwsmeriaid, a rhagori ar gystadleuwyr gyda lluniau cynnyrch wedi'u pweru gan AI sydd wedi'u cynllunio i gael effaith barhaol. O dynnu cefndir i fframio deallus, gwella delwedd i AI Photoshoot, mae gennym ni eich holl anghenion wedi'u cynnwys.

case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail
case

Dros 15 biliwn o ddelweddau AI wedi'u cynhyrchu ers 2022

Mae AI wedi cynhyrchu cymaint o ddelweddau â ffotograffwyr a ddaliwyd dros 150 o flynyddoedd, yn ymestyn o'r ffotograff cyntaf ym 1826 hyd at 1975. Defnyddiodd y 1,000 o gwmnïau Rhyngrwyd mwyaf poblogaidd AI i gynhyrchu'r delweddau at eu dibenion: profi, ymchwilio a rhaglenni masnachol am ddim

brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area

AI Creu Delweddau Mewnwelediadau Allweddol Efallai nad ydych yn Gwybod

Deifiwch yn ddwfn i fyd deallusrwydd artiffisial wrth i ni ddatod gemau cudd, rhannu datgeliadau arbenigol, a darparu safbwyntiau unigryw a allai ail-lunio eich dealltwriaeth. Goleuwch eich taith AI gyda mewnwelediadau amhrisiadwy sy'n mynd y tu hwnt i'r cyffredin. Ymunwch â ni i archwilio tiriogaethau anhysbys creu AI a darganfod beth sydd o dan arwyneb arloesi.

Yn 2022, defnyddiwyd algorithmau testun-i-ddelwedd i gynhyrchu dros 15 biliwn o ddelweddau.

brand

Ers cyflwyno DALLE-2, mae cyfartaledd o 34 miliwn o ddelweddau'r dydd yn cael eu creu.

brand

Yn nodedig, cyflawnodd Adobe Firefly, y gyfres o algorithmau AI sydd wedi'u hintegreiddio i Adobe Photoshop, y garreg filltir o 1 biliwn o ddelweddau o fewn dim ond tri mis i'w lansio.

brand

Mae gan Midjourney sylfaen defnyddwyr o 15 miliwn, sy'n golygu mai hwn yw'r llwyfan cynhyrchu delweddau gyda'r ystadegau defnyddwyr mwyaf sydd ar gael yn gyhoeddus. Er mwyn cymharu, mae gan Adobe Creative Cloud, gan gynnwys Adobe Photoshop a'r offeryn AI cynhyrchiol Adobe Firefly, 30 miliwn o ddefnyddwyr.

brand

Mae'n werth nodi bod tua 80% o gyfanswm y delweddau, sy'n cyfateb i 12.59 biliwn, wedi'u cynhyrchu gan ddefnyddio modelau, gwasanaethau, llwyfannau, a chymwysiadau yn seiliedig ar Stable Diffusion, sef technoleg ffynhonnell agored.

Dychymyg Diderfyn gyda Chynhyrchu Delwedd OpenAI Dall-E ChatGPT

Camwch i fyd lle nad yw eich dychymyg yn gwybod unrhyw derfynau. Mae OpenAI Dall-E ChatGPT Image Generation yn rhyddhau eich potensial creadigol fel erioed o'r blaen. O dirweddau syfrdanol i ddinasluniau dyfodolaidd, o greaduriaid mympwyol i deyrnasoedd anweledig, profwch orwelion di-ben-draw eich dychymyg eich hun a ddaeth yn fyw trwy dechnoleg AI arloesol. Creu, archwilio a dychmygu heb gyfyngiadau, a gadael i'ch syniadau ffurfio ar ffurf weledol syfrdanol gyda ChatGPT Image Generation..

Darganfyddwch y byd hudolus lle mae creadigrwydd dynol yn cydblethu â dyfeisgarwch deallusrwydd artiffisial. Camwch i fyd lle mae delweddau syfrdanol yn dod â phŵer cynhyrchu delweddau AI.

user user user

200M+ Crewyr Proffesiynol ac Amatur Dall-E AI

Defnyddio Achosion o Lwyfanau Cynhyrchu Delwedd AI

Deifiwch i'r posibiliadau di-ben-draw gyda'n harchwiliad o Achosion Defnydd o Lwyfanau Cynhyrchu Delwedd AI. O drawsnewid creadigrwydd mewn dylunio i chwyldroi creu cynnwys, darganfyddwch sut mae'r llwyfannau hyn yn ail-lunio diwydiannau. Rhyddhau pŵer AI i ragweld cyfnod newydd o arloesi gweledol. Ymunwch â ni ar daith trwy gymwysiadau byd go iawn, lle mae picsel yn cwrdd â photensial a dychymyg yn gwybod dim terfyn. Archwiliwch y myrdd o achosion defnydd sy'n ailddiffinio'r hyn sy'n bosibl ym myd delweddaeth a gynhyrchir gan AI.

E-ddysgu

Datgloi potensial cynhyrchu delweddau AI mewn E-ddysgu! Gwella deunyddiau addysgol gyda delweddau byw, creu darluniau wedi'u teilwra ar gyfer cysyniadau cymhleth, a gwneud dysgu yn brofiad trochi. Trosoledd AI i gynhyrchu delweddau deniadol sy'n swyno dysgwyr ac yn symleiddio'r ddealltwriaeth o bynciau cymhleth.

Learn More
Cynhyrchu Fideo

Chwyldrowch eich creadigaeth cynnwys fideo gyda chynhyrchu delwedd AI! Trawsnewid sgriptiau yn ddelweddau deinamig, crefft cefndiroedd syfrdanol, a chynhyrchu golygfeydd bywydol yn ddiymdrech. Codwch werth cynhyrchu eich fideos trwy integreiddio delweddau a gynhyrchir gan AI, gan ychwanegu ychydig o greadigrwydd a phroffesiynoldeb at eich adrodd straeon gweledol.

Learn More
Adnoddau Dynol a Creu Avatar

Symleiddio Adnoddau Dynol gyda chreu avatar wedi'i bweru gan AI! Crefftwch avatars proffesiynol ar gyfer proffiliau gweithwyr, deunyddiau hyfforddi, a chyflwyniadau. Trwythwch bersonoliaeth i'ch cyfathrebiadau AD ag afatarau wedi'u teilwra, wedi'u cynhyrchu gan AI, gan wneud rhyngweithiadau'n fwy deniadol a chyfnewidiadwy.

Learn More
Fideo Youtube

Sbeiiwch eich fideos YouTube gyda chynhyrchu delwedd AI! Codi mân-luniau, creu intros trawiadol, a chynhyrchu troshaenau deniadol yn weledol. Gydag AI, gwella estheteg weledol eich cynnwys, gan ddenu mwy o wylwyr a gwneud i'ch fideos sefyll allan yn nhirwedd gystadleuol YouTube.

Learn More
Llyfr Sain

Cyfoethogwch eich profiad llyfr sain gyda chynhyrchu delwedd AI! Creu celf clawr cyfareddol, delweddu golygfeydd allweddol, a dylunio delweddau hyrwyddo ar gyfer eich llyfr sain. Trawsnewidiwch y daith glywedol yn hyfrydwch amlsynhwyraidd trwy integreiddio delweddau a gynhyrchir gan AI yn ddi-dor sy'n atseinio â'ch cynulleidfa.

Learn More
Hysbyseb

Gyrrwch eich hysbysebion i uchelfannau newydd gyda chynhyrchu delweddau AI! Crewch ddelweddau sy'n tynnu sylw, cynhyrchwch ddelweddau cynnyrch sy'n atseinio â'ch cynulleidfa darged, a dylunio baneri hysbysebion cymhellol yn ddiymdrech. Trosoledd AI i greu hysbysebion trawiadol yn weledol sy'n gadael argraff barhaol ac yn ysgogi ymgysylltiad â'ch brand.

Learn More

Defnyddio OpenAI AI ChatGPT Image Generator

Archwiliwch Orwelion Diderfyn Creadigrwydd: Mae Cynhyrchu Delweddau OpenAI ChatGPT yn Rhyddhau Dychymyg Anghyfyngedig

Mae Deep Dream Generator yn defnyddio OpenAI i greu delweddau unigryw sy'n apelio yn weledol yn seiliedig ar fewnbynnau a dewisiadau defnyddwyr.

Cynrychioliadau Diwylliannol Amrywiol

Hyrwyddo amrywiaeth a chynrychiolaeth ddiwylliannol trwy gelfyddyd weledol.

Mwy o Fanylion
Dylunio Clawr Llyfr

Crefftwch ddelweddau clawr llyfr cyfareddol sy'n adrodd stori ac yn denu darllenwyr i mewn.

Mwy o Fanylion
Celf Cadwraeth Amgylcheddol

Cynhyrchu celf sy'n canolbwyntio ar gadwraeth amgylcheddol ac ymwybyddiaeth.

Mwy o Fanylion
Creu Byd Ffantasi

Dyluniwch fydoedd rhyfeddol a llawn dychymyg ar gyfer llyfrau, gemau a mwy.

Mwy o Fanylion
Cysyniadau Cyfrifiadura Cwmwl

Darluniwch gyfrifiadura cwmwl a chysyniadau technoleg ar gyfer cyflwyniadau.

Mwy o Fanylion
Hyrwyddo Teithio a Thwristiaeth

Creu delweddau deniadol ar gyfer cyrchfannau teithio ac ymgyrchoedd twristiaeth.

Mwy o Fanylion
Mapiau Daearyddol a Chartograffeg

Cynhyrchu mapiau personol a darluniau cartograffig ar gyfer cymwysiadau amrywiol.

Mwy o Fanylion
Deunyddiau Seicolegol ac Addysgol

Darluniwch gysyniadau seicolegol a deunyddiau addysgol.

Mwy o Fanylion
Celf Cysyniad Gêm Fideo

Dylunio celf cysyniad ar gyfer cymeriadau gêm fideo, amgylcheddau, ac eitemau.

Mwy o Fanylion
Darluniau Ffitrwydd ac Ymarfer Corff

Creu darluniau ffitrwydd ac ymarfer corff ar gyfer cynnwys iechyd a lles.

Mwy o Fanylion
Delweddau Teithio Amser

Cynhyrchu delweddau sy'n ymwneud â theithio amser a chysyniadau amser.

Mwy o Fanylion
Creu Celf Ddigidol

Cynhyrchu gwaith celf digidol unigryw ar gyfer orielau, printiau a chyfryngau digidol.

Mwy o Fanylion
Celf Cysyniad ar gyfer Ffilmiau

Cynhyrchu celf cysyniad a syniadau gweledol ar gyfer cynyrchiadau ffilm ac animeiddio.

Mwy o Fanylion
Delweddau Cynnyrch E-fasnach

Cynhyrchu delweddau cynnyrch ar gyfer gwefannau e-fasnach gyda dyluniadau y gellir eu haddasu.

Mwy o Fanylion
Ymgyrchoedd Hysbysebu Gweledigaethol

Datblygu delweddau ymgyrch hysbysebu gweledigaethol ar gyfer marchnata a brandio.

Mwy o Fanylion
Celf Poster Addysgol

Dylunio posteri addysgol ar gyfer ystafelloedd dosbarth a deunyddiau dysgu.

Mwy o Fanylion
Bwrdd stori Fideo Cerddoriaeth

Creu cysyniadau gweledol ar gyfer bwrdd stori fideo cerddoriaeth a chynhyrchu.

Mwy o Fanylion
Delweddu Dylunio Mewnol

Delweddu cysyniadau dylunio mewnol ar gyfer cartrefi, swyddfeydd, a mwy.

Mwy o Fanylion
Darluniau Golygyddol

Dylunio darluniau golygyddol trawiadol ar gyfer cylchgronau a phapurau newydd.

Mwy o Fanylion
Delwedd Bwydlen Bwyty

Crefftau gweledol blasus ar gyfer bwydlenni bwytai a chynnwys sy'n gysylltiedig â bwyd.

Mwy o Fanylion
Bwrdd stori ar gyfer Animeiddio

Dylunio byrddau stori a dilyniannau gweledol ar gyfer prosiectau animeiddio a ffilm.

Mwy o Fanylion
Cysyniadau Gweledol arobryn

Crefftau cysyniadau gweledol teilwng ar gyfer cystadlaethau creadigol a gwobrau.

Mwy o Fanylion
Diagramau Gwyddonol

Cynhyrchu diagramau gwyddonol manwl ar gyfer papurau ymchwil a chyflwyniadau.

Mwy o Fanylion
Darluniau Technegol

Creu darluniau technegol cymhleth ar gyfer llawlyfrau a chanllawiau.

Mwy o Fanylion
Delweddu Pensaernïol

Delweddu dyluniadau a chysyniadau pensaernïol mewn modd ffotorealistig.

Mwy o Fanylion
Celf Clawr Albwm

Dyluniwch gloriau albwm cyfareddol sy'n adlewyrchu'r gerddoriaeth y tu mewn.

Mwy o Fanylion
Cyfarwyddiadau Gweledol Prosiect DIY

Crefftau gweledol ar gyfer cyfarwyddiadau prosiect DIY a thiwtorialau.

Mwy o Fanylion
Golygfeydd Cyfreithiol ac Ystafell y Llys

Creu cymhorthion gweledol ar gyfer cyflwyniadau cyfreithiol ac ystafell llys.

Mwy o Fanylion
Ffotograffiaeth Artistig

Creu delweddau syfrdanol a swreal ar gyfer prosiectau ffotograffiaeth a chelf weledol.

Mwy o Fanylion
Delweddu Archwilio'r Gofod

Darlunio a delweddu cysyniadau sy'n ymwneud ag archwilio'r gofod a gwyddoniaeth.

Mwy o Fanylion

Darganfyddwch sut y gellid graddio cynhyrchu delweddau Dall-E AI?

Nid yw'r cyfleustodau uchod yn ddigon i chi? Mae gan greu delweddau AI gymwysiadau amlbwrpas a gellir eu graddio i sawl maes. Yn enwedig fe allech chi ddefnyddio'ch mamiaith i siarad a gorchymyn Dall-E i gynhyrchu delweddau creadigol DIDERFYN. Dyma fwy o feysydd posibl lle gellir trosoledd cynhyrchu delweddau AI:

Diwydiant Hapchwarae

Dylunio Ffasiwn

Delweddu Meddygol

Dylunio Mewnol Rhithwir

Delweddu Gwyddoniaeth ac Ymchwil

Ceisiwch am ddim eich hun
about
countryimage

Usa Saesneg

countryimage

Saeson Prydeinig

countryimage

Eidaleg

countryimage

Hindi

countryimage

Ffrangeg

countryimage

Almaeneg

100+ o ieithoedd eraill

Testun-i-Delwedd Generadur OpenAI Dall-E

Profwch ddyfodol creadigrwydd gyda'r Generadur Testun-i-Delwedd OpenAI DALL-E. Mae'r dechnoleg flaengar hon yn trawsnewid eich syniadau testunol yn ddelweddau syfrdanol o ansawdd uchel. Datgloi byd o ddychymyg diderfyn, lle mae geiriau’n dod yn fyw trwy lens deallusrwydd artiffisial. Dewch â'ch cysyniadau, eich straeon a'ch gweledigaethau yn realiti byw gyda'r Generator DALL-E anhygoel - y bont rhwng testun a chelfyddyd weledol.

Mae generadur delwedd OpenAI ChatGPT o destun yn dod â'ch celf cysyniad yn fyw ar-lein mewn eiliadau yn unig. Offeryn testun i ddelwedd, sy'n eich galluogi i gymryd anogwyr testun a'u troi'n ddelweddau cyfatebol. Teipiwch ysgogiadau testun fel delwedd Haniaethol, trawsnewidiwch eich syniadau creadigol yn ddelweddau syfrdanol gyda dim ond ychydig o gliciau.

Cynhyrchu Delwedd

Creu delweddau a gynhyrchir gan AI yn hawdd ac yn gyflym

Darganfyddwch ffordd ddi-dor a chyflym i ddod â'ch gweledigaethau creadigol yn fyw gyda delweddau a gynhyrchir gan AI. Darganfyddwch yr offer a'r technegau sy'n eich grymuso i gynhyrchu delweddau trawiadol yn ddiymdrech, gan arbed amser a symleiddio'r broses creu delweddau. Archwiliwch fyd celf AI, lle mae creadigrwydd yn cwrdd ag effeithlonrwydd, a thrawsnewid eich syniadau yn realiti ar gyflymder meddwl.

Mae'r broses o gynhyrchu delweddau AI wedi'i symleiddio trwy ddatblygu offer a llwyfannau hawdd eu defnyddio. Yn aml mae gan yr offer hyn ryngwynebau hawdd eu defnyddio sy'n caniatáu i ddefnyddwyr fewnbynnu paramedrau a dewisiadau, gan eu galluogi i greu delweddau wedi'u teilwra'n rhwydd.

Cynhyrchu Delwedd

Mae DALL·E 2 yn system deallusrwydd artiffisial sy'n gallu cynhyrchu delweddau byw bywyd a gwaith celf yn seiliedig ar ddisgrifiadau a ddarperir mewn iaith naturiol

Mae gan DALL·E 2 y gallu i gynhyrchu delweddau dilys a realistig a chreadigaethau artistig o ddisgrifiadau testunol, gan gyfuno amrywiol gysyniadau, priodoleddau ac arddulliau yn y broses.

Ym mis Ionawr 2021, dadorchuddiodd OpenAI DALL·E. Yn gyflym ymlaen un flwyddyn, ac mae ein system ddiweddaraf, DALL·E 2, yn gallu cynhyrchu delweddau sy'n llawer mwy realistig a manwl gywir, gyda phenderfyniad ei ragflaenydd bedair gwaith.

Cynhyrchu Delwedd

DALL·E 3 yn ChatGPT

Mae systemau testun-i-ddelwedd cyfoes yn aml yn diystyru geiriau neu ddisgrifiadau, gan orfodi defnyddwyr i feistroli'r grefft o beirianneg prydlon. Mae DALL·E 3, ar y llaw arall, yn arwydd o gynnydd sylweddol yn ein gallu i greu delweddau sy'n cyd-fynd yn union â'r mewnbwn testun a ddarperir gennych.

Yn erbyn cefndir du dwys, mae unigolyn canol oed, gyda gwedd radiant o dras Tongan, wedi rhewi yng nghanol tro gosgeiddig. Ei gwallt cyrliog billows tu ôl iddi fel tymestl. Mae ei gwisg yn dwyn i gof y ddelwedd o gorwynt yn cynnwys darnau o farmor a phorslen. Wedi'i ymdrochi yng ngolau symudliw darnau porslen gwasgaredig, mae awyrgylch breuddwydiol yn cael ei gonsurio, gan fod y dawnsiwr i'w weld yn dameidiog ac eto'n cynnal ffurf gytûn a hylifol.

Cynhyrchu Delwedd

Hyd yn oed o gael yr un anogwr, mae DALL·E 3 yn darparu gwelliannau sylweddol o gymharu â DALL·E 2.

Mae DALL·E 3 yn dangos lefel llawer uwch o ddealltwriaeth o arlliw a manylder o gymharu â'n systemau cynharach. Mae'r gallu uwch hwn yn eich galluogi i drawsnewid eich cysyniadau yn ddelweddau hynod fanwl gywir yn ddiymdrech.

Mae DALL·E 3 wedi'i integreiddio'n ddi-dor â ChatGPT, sy'n eich galluogi i gyflogi ChatGPT fel partner taflu syniadau ac fel ffordd o fireinio'ch awgrymiadau. Yn syml, gallwch ofyn i ChatGPT ddisgrifio'r hyn yr hoffech ei weld, boed yn frawddeg fer neu'n baragraff manwl.

Cynhyrchu Delwedd

Bydd DALL·E 3 ar gael i ChatGPT Plus a Enterprise

Pan gyflwynir eich cysyniad i chi, bydd ChatGPT yn crefftio awgrymiadau manwl wedi'u teilwra'n awtomatig ar gyfer DALL·E 3, gan roi bywyd i'ch syniad. Os dymunwch addasiadau i ddelwedd benodol, gallwch gyfarwyddo ChatGPT i wneud gwelliannau gan ddefnyddio ychydig eiriau yn unig.

Disgwylir i DALL·E 3 ddod yn hygyrch i danysgrifwyr ChatGPT Plus a Enterprise ddechrau mis Hydref. Yn debyg i DALL·E 2, eich delweddau chi yn gyfan gwbl i'w defnyddio yw DALL·E 3, ac nid oes angen ein caniatâd ar gyfer atgynhyrchu, gwerthu na nwyddau.

Cynhyrchu Delwedd

Delweddau chwaethus amrywiol wedi'u cynhyrchu gan AI

Archwiliwch gasgliad amrywiol o ddelweddau crefftus AI chwaethus sy'n gwthio ffiniau creadigrwydd. Mae pob delwedd yn yr oriel hon yn dyst i botensial di-ben-draw deallusrwydd artiffisial. Y cam cyntaf wrth gynhyrchu delweddau AI yw casglu set ddata o ddelweddau go iawn sy'n gysylltiedig â'r allbwn a ddymunir.

P'un a ydych chi'n frwd dros gelf, yn frwd dros dechnoleg, neu'n syml yn rhywun sy'n gwerthfawrogi harddwch yn ei amrywiol ffurfiau, mae ein horiel yn ddathliad o'r asio artistig rhwng dyn a pheiriant. Ymgollwch yn y daith weledol hon a thystio i ganlyniadau hynod ddiddorol cyfraniad AI i fyd estheteg.

Prisiau ar gyfer ein gwasanaethau Delwedd AI penodol

Cofiwch y gall prisiau a nodweddion gwirioneddol gwasanaethau AI amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar y darparwr a'r penodol.

Gweld pam mae 5,000+ o artistiaid PRO fel chi wedi dewis Dall-E

Mae DALL E2 yn gyfeirnod ardderchog ar gyfer fy ngwaith celf. Mae'n deall iaith bob dydd yn ddiymdrech ac yn hwyluso cyfathrebu hawdd. Mae'r offeryn yn dilyn cyfarwyddiadau yn fedrus, gan ganiatáu ar gyfer hepgor rhai elfennau yn fwriadol yn ôl yr angen.

image

Hamza Khalid S.

Gweithredwr Creadigol

Adolygiad o DALL-E2 o safbwynt Datblygwr Pen Blaen ac Egin Entrepreneur: Mae OpenAI DALL-E2 yn sefyll allan fel un o'r offer AI cynhyrchiol gorau, gan gynnig gofod creadigol i ddod â dychymyg yn fyw. Er ei fod yn addas ar gyfer dechreuwyr sy'n archwilio AI cynhyrchiol, efallai na fydd yn ddelfrydol ar gyfer asiantaethau neu fusnesau newydd sy'n ceisio gwasanaethau o ansawdd sicr. Mae DALL-E2 ar ei hôl hi o ran hyblygrwydd at wahanol ddibenion, megis creu darluniau ar gyfer marchnata ac ymgyrchoedd, lle mae gwasanaethau fel Adobe Firefly yn rhagori.

image

Sameer C.

Arweinydd Prosiectau a Datblygu

AI Gorau ar gyfer Cynhyrchu Delweddau Seiliedig ar Destun: Mae DALL E 2 yn rhwydwaith niwral AI pwerus ar gyfer creu delweddau o ansawdd uchel yn seiliedig ar ddisgrifiadau testunol. Mae'n cymryd archebion yn effeithlon ac yn cynhyrchu delweddau thema unigryw. Er gwaethaf ei effeithiolrwydd, mae yna gyfyngiadau, megis diffyg golygu delwedd amser real a chreadigrwydd cyfyngedig oherwydd ei ddatblygiad gyda set sefydlog o fodelau. Yn ogystal, ystyrir bod y prisiau braidd yn ddrud.

image

Yash R.

Datblygwr Stack Llawn

Agwedd fwyaf nodedig DALL-E-2 yw ei allu prosesu iaith naturiol ar gyfer cynhyrchu delweddau. Mae'r offeryn hwn yn prosesu gorchmynion iaith ddynol yn effeithiol yn gyfarwyddebau cynhyrchu delweddau. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr, golygydd delwedd, ac allbwn yn cyfrannu at ei apêl. O ystyried bod cynhyrchu delweddau AI yn ei gamau cynnar, ar hyn o bryd nid oes unrhyw anfanteision yn yr agwedd honno. Fodd bynnag, mae angen hyfforddiant pellach ar gyfer allbynnau mwy realistig.

image

HM S.

Cynhyrchydd

Gwireddu Dychymyg: Mae DALL·E2 AI yn trawsnewid dychymyg yn ddelweddau diriaethol o fewn munudau yn seiliedig ar ddisgrifiadau. Wedi'i ddefnyddio ar gyfer marchnata cynnwys, mae'n cyflymu'r broses o'i gymharu â'r oriau a dreuliwyd yn flaenorol. Fodd bynnag, efallai y bydd angen rhywfaint o fireinio, gan fod y delweddau a gynhyrchir weithiau'n gwyro oddi wrth y disgrifiad cychwynnol, gan olygu bod angen addasiadau.

image

vijaya kumar N.

Dadansoddwr Busnes Arweiniol

Effeithlon ac Arloesol: Fy Mhrofiad gyda DALL·E 2. Mae effeithlonrwydd cynhyrchu delweddau o ansawdd uchel yn nodwedd amlwg o DALL·E 2. Mae ei allu i drawsnewid ysgogiadau testun yn ddelweddau realistig wedi arbed amser ac ymdrech sylweddol yn fy ngwaith. Rwy'n gwerthfawrogi'r nodweddion arloesol, gan ganiatáu rheolaeth dros wahanol nodweddion delwedd a lefelau manylder. Er gwaethaf profiad cadarnhaol ar y cyfan, gall yr offeryn wynebu heriau gydag awgrymiadau neu dasgau mwy cymhleth. Yn ogystal, gallai'r model prisio fod yn serth i fusnesau llai neu unigolion sydd â llai o angen am y math hwn o offeryn.

image

Elena L.

Uwch Arbenigwr Contractau

Cynhyrchydd Delwedd AI Gorau! Argraffiadau Cyffredinol: Mae fy nghyfarfyddiad cyffredinol â DALL-E-2 wedi bod yn ardderchog. Rwy'n defnyddio'r offeryn hwn yn aml i gynhyrchu delweddau ar gyfer fy swyddi cyfryngau cymdeithasol. Manteision: Mae DALL-E-2 yn creu argraff arnaf gyda'i effeithlonrwydd wrth drosi iaith ddynol yn ddelweddau rhyfeddol. Mae'r golygydd delwedd cysylltiedig hefyd yn rhagorol. Anfanteision: I fod yn onest, nid oes gennyf unrhyw feddyliau negyddol am DALL-E-2. Cydnabyddir bod cynhyrchu delweddau AI yn dal i esblygu a bod taith hir o'i flaen.

image

hm S.

Cynhyrchydd a Rheolwr Marchnata

Mae DALL E2 yn arf creu delweddau rhagorol sy'n cael ei yrru gan AI. Mae ei ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio yn caniatáu defnydd diymdrech. Trwy ddarparu cyfarwyddiadau syml, mae'r offeryn yn cynhyrchu delweddau hynod gywir y gellir eu lawrlwytho neu eu rhannu'n hawdd. Mae cywirdeb y lluniau a gynhyrchir yn gwella gyda disgrifiadau manylach. Fodd bynnag, mae'n werth nodi, ar adegau, y gall darparu cyn lleied o gyfarwyddiadau â phosibl arwain at yr offeryn yn cyflwyno cymeriad neu bersona ychwanegol yn y ddelwedd, gan arwain at ganlyniadau nonsensical. Felly, mae'r offeryn yn tueddu i ragfynegi'n fwy cywir gyda disgrifiadau cynhwysfawr.

image

Shayan S.

Rheolwr Technegol

Y diweddariadau diweddaraf

Ers 2002, rydym wedi bod yn trawsnewid y ffordd y mae cwsmeriaid yn cysylltu â brandiau ar-lein.